top of page
DJI_0582.jpg
LOGO-W2.png

Έγγραφα

Φόροι

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Αίτηση για προσωρινή απασχόληση εργαζομένων

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

* Συμπληρώστε τη φόρμα και παραδώστε την στα γραφεία του Δημαρχείου.

Πράσινο σημείο

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Ένσταση Φορολογίας

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

* Οποιαδήποτε ένσταση πρέπει να γραφτεί, εντός της ημερομηνίας που ορίζει ο Δήμος, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

SEPA Direct
Χρέωση

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Ανακύκλωση

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Άδεια
Πώλησης Καπνού

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Άδεια Πώλησης Ποτού

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Βεβαίωση Ακινήτου για σκοπούς Μεταβίβασης/Εκκαθαριστικό

Κάντε κλικ στο PDF για λήψη

Φόροι

Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, απορρέει από τον Περί Δήμων Νόμο Ν . 111/85 , με εξαίρεση το τέλος του νεκροταφείου, που επιβάλλεται βάσει του νόμου περί νεκροταφείων (Ταφή και Εκταφή) του 2004, N 257 (I) / 2004.
 

Τέλος Σκυβάλλων

 

Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή όχι.


Ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια τέλους για οικιστικά υποστατικά και για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών υποστατικών και το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το ποσοστό αύξησης του τέλους για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.


Το τέλος σκυβάλων του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού (για το έτος 2018) για μόνιμους κατοίκους έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στα €170,00 με εξαίρεση τις πιο κάτω κατηγορίες:


Ειδικές Κατηγορίες Υποστατικών 


Πολύτεκνοι (με 4 εξαρτώμενα παιδιά) - €150
Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μικρότερο από €10.800 / έτος - €130 
Μονήρεις - €130 
Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος με εισόδημα μέχρι €10.800 / έτος - €130 
Άνεργοι - €
130 
Συνταξιούχοι - 10% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος
Περιοδικοί Kάτοικοι - €130 
Υπερήλικες άνω των 80 ετών - €0 
Κενό υποστατικό / κατοικία - €0 

* Το ελάχιστο τέλος απορριμμάτων ορίζεται στα €50 / έτος ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Το τέλος σκυβάλων είναι πληρωτέο κάθε χρόνο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10%.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

 

Το τέλος αυτό, βασίζεται στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, όπως αυτή εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές του 2013.

Κάθε χρόνο ο Δήμος αποστέλλει έγκαιρη προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη, με την οποία του γνωστοποιείτε τόσο το ύψος του τέλους που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στο τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν λάβει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους αυτού και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.


Τέλος Κοιμητηρίου


Το τέλος κοιμητηρίου επιβάλλεται μόνο σε μόνιμους κατοίκους του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού. Ο φόρος κοιμητηρίου είναι πληρωτέος μέχρι και τις  31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 20%.

 

Taxes

Κατ’οίκον Νοσηλεία

Ξεκίνησε η δωρεάν κατ’οίκον νοσηλεία στο Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι  κλινήρη ή παρουσιάζουν περιορισμένη κινητικότητα λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας.


Οι δικαιούχοι πρέπει:

- Να είναι κάτοχοι δωρεάν Κάρτας Νοσηλείας Α Νοσοκομείο
- Να προσκομίσουν συμπληρωμένη ιατρική παραπομπή από κυβερνητικό γιατρό. Μπορείτε να εκτυπώσετε την ιατρική παραπομπή από
εδώ 
- Να είναι άνω των 18 ετών

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο
24 422 414.

 

Medical Service Household

Διαφημιστικές Πινακίδες

Η επίδειξη διαφήμισης οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους σε ιδιωτική πινακίδα διαφημίσεων ή σε τόπο εργασίας και η ανέγερση ή τοποθέτηση ιδιωτικής πινακίδας διαφημίσεων απαιτούν την εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας από το Δήμο.

Για την εξασφάλιση άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δήμο με το καθορισμένο έντυπο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη κάθε σχετικό παράγοντα, έχει εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίψει μια αίτηση και να επιβάλει σε κάθε άδεια που εκδίδει τους όρους που κρίνει κατάλληλους.

Τα πληρωτέα δικαιώματα άδειας είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές για την ανέγερση ή τοποθέτηση μεγάλων διαφημιστικών πινακίδων είναι:

  • Έως 12 m² διπλής όψης: €1.200 / έτος

  • Πέραν των 12 τ.μ. διπλής όψης: €1.600 / έτος

  • Πολύ μεγάλες πινακίδες: €3.200 / έτος
     

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές για την ανέγερση ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα stand του Δήμου είναι:

  • Στη λεωφόρο Ελευθερίας (Φωτεινοί σηματοδότες Σκλαβενίτη), 28 Οκτωβρίου (Panorio) και Αρχι. Λεωφόρος Μακαρίου (Κυπαρισσία - Στάση Περίπτερο): € 200 / έτος για κάθε πινακίδα.

  • Στη Λεωφόρο Αγίου Παντελεήμονος (πλησίον Δημαρχείου) και στη Λεωφόρο Τιμίου Προδρόμου (Γέφυρα Δρομολαξίας): € 100 / έτος για κάθε πινακίδα

 

Διαστάσεις διαφημίσεων stand: 151cm x 40cm

* Τα έξοδα κατασκευής της διαφημιστικής πινακίδας επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Billboards

SEPA Άμεση Χρέωση

Η Άμεση Χρέωση (Direct Debit) είναι μια εντολή πληρωμής από έναν πελάτη (Καταβάλλοντα) με τη μορφή Εντολής Άμεσης Χρέωσης (Direct Debit Mandate), που παρέχεται στον πιστωτή οργανισμό/πάροχο υπηρεσιών  (Δικαιούχο Πληρωμής - Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού). Η Εντολή Άμεσης Χρέωσης επιτρέπει την χρέωση του λογαριασμού του Καταβάλλοντος από τον πιστωτή οργανισμό του για κυμαινόμενα ή σταθερά ποσά τα οποία αιτείται ο Δικαιούχος Πληρωμής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ μίας Πάγιας Εντολής (Standing Order) και μίας Άμεσης Χρέωσης είναι ότι η πάγια εντολή διευθετείται από τον Καταβάλλοντα και είναι για ένα σταθερό ποσό, ενώ η Άμεση Χρέωση καθορίζεται και εισπράττεται από τον Δικαιούχο Πληρωμής για ποσό το οποίο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. 


Το σχέδιο SEPA Direct Debit είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) η οποία επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά ή υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή SEPA (ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο προϊόν Άμεσης Χρέωσης, με τρόπο εύκολο, ασφαλή και αποτελεσματικό.


Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια Άμεση Χρέωση για την πληρωμή των λογαριασμών υδατοπρομήθειας, φόρων και γενικά όλων των οφειλών σας προς το Δήμο θα πρέπει να δώσετε Εντολή Άμεσης Χρέωσης απευθείας στο Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού συμπληρώνοντας την πιο κάτω αίτηση και παραδίδοντάς την στο Τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς σας και του IBAN λογαριασμού της τράπεζας όπου συνεργάζεστε.


Πλεονεκτήματα

- Απλό και ασφαλές μέσο για την πληρωμή των λογαριασμών σας
- Δεν υπάρχει κίνδυνος αργοπορίας ή παράλειψης των πληρωμών σας
- Έχετε καλύτερο έλεγχο των εισπράξεων σας και μειωμένο κόστος από τον περιορισμό της  μετακίνησης
- Εάν δεν συμφωνείτε με το SEPA Direct DEBID που διευθετήθηκε από το λογαριασμό σας μπορείτε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας

Οι πληρωμές SEPA Direct Debit γίνονται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

SEPA Direct Debit
bottom of page